Adatvédelmi nyilatkozat

 2011. évi CXII. Törvény és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete alapján

Az adatkezelési szabályzatunk célja a személyes adatok körültekintő, minden körülményt számba vevő védelme.

A hatályos adatvédelmi törvényeknek való megfelelés érdekében Intézményünk az alábbi adatkezelési nyilvántartásokat vezeti:

 1. Adatvédelmi nyilvántartás
 2. Nyilvántartás az adattovábbításokról
 3. Nyilvántartás az adatkezelés megszüntetési kérelmekről
 4. Nyilvántartás az adatvédelmi incidensekről
 5. Nyilvántartás a beérkezett észrevételekről, megkeresésekről
 6. Nyilvántartás az eltévedt küldeményekről, megkeresésekről
Adatkezelési tájékoztató az oxford-debrecen.hu weboldalon megadott adatokról

 

 1. Adatot kérő Intézmény neve: ZINAZÓRA Nyelvi Centrum Oktatási és Szolgáltató Kft.
 2. Kezelni kívánt adatok – Kitöltési űrlapok szerint:

2.1. Jelentkezés nyári táborra – Angol napközis nyári tábor gyerekeknek

 • Táborozó neve
 • Születési helye
 • Születési ideje
 • Lakcíme
 • Édesanyja neve
 • Kapcsolattartó szülő, gondviselő neve
 • Kapcsolattartó szülő, gondviselő telefonszáma
 • Kapcsolattartó szülő, gondviselő e-mail címe
 • Fontosabb információk a gyermekről (allergia, betegség, stb.)

2.2. Jelentkezés intenzív nyelvtanfolyamra

 • Jelentkező neve
 • Jelentkező születési ideje
 • Jelentkező telefonszáma
 • Jelentkező e-mail címe
 • Jelentkező lakcíme
 • Legmagasabb befejezett iskolai végzettség

2.3. Jelentkezés nyelvtanfolyamra

 • Jelentkező neve
 • Jelentkező telefonszáma
 • Jelentkező e-mail címe
 • Jelentkező lakcíme
 • Legmagasabb befejezett iskolai végzettség

2.4. Jelentkezés tréningre

 • Jelentkező neve
 • Állandó lakcím
 • Levelezési cím (amennyiben eltér a lakcímtől)
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Születési hely
 • Születési idő
 • Legmagasabb iskolai végzettség
 • Állampolgárság
 • Munkaerő piaci státusza

2.5. Árajánlat kérés cégeknek

 • Cégnév
 • E-mail cím (amelyre az árajánlatot küldhetjük)
 • Kapcsolattartó neve
 • Telefonszám
 1. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatbázisból a www.oxford-debrecen.hu oldalon megadott adatok bármikor töröltethetőek az info@oxford-debrecen.hu e-mail címre küldött törlési kéréssel.

 1. Az adatokhoz hozzáférő személyek

Az adatok a ZINAZÓRA Kft. birtokába kerülnek, azokhoz a ZINAZÓRA Kft. oktatásszervezéssel foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá (Intézményvezető, oktatásszervező, ügyintéző).

Az adatokat Google űrlap segítségével kérjük be, ezáltal az intézmény adatvédelmi szabályzatán túl a weblapon bekért adatokra a Google űrlapokra vonatkozó adatvédelmi szabályzat is érvényes. A Google adatvédelmi irányelvei az alábbi elérhetőségen találhatóak: https://policies.google.com/?hl=hu

 1. Az adatok biztonsága érdekében tett szervezési intézkedések

Az Intézmény mindent megtesz annak érdekében, hogy a megbízó adatai illetéktelen személyekhez ne kerülhessenek ki. A Megbízó adatait az Intézmény 2011. évi CXII. Törvény és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének megfelelően kezeli.

Az adatkezeléshez kapcsolódó szabályok, kötelességek betartása minden adatot kezelő címzett munkaköri leírásában szerepel.

 1. Adatkezelés időtartama

Az ZINAZÓRA Kft. az Ön személyes adatait az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

 1. Egyének (érintettek) jogai
 • Hozzáférési jog– az érintett kérheti, hogy az adatairól, annak kezelésének folyamatairól tájékoztatást, másolatot kapjon, a tájékoztatást 30 napon belül teljesítjük.
 • Helyesbítéshez való jog –az egyén kérheti az adatai javítását, ha azok nem jól szerepelnek az adatbázisban,
 • Törléshez való jog– abban az esetben, ha az adatokra már nincs szükség abból az okból, amely miatt kezelték
 • Tiltakozás joga– Amennyiben az érintett tiltakozik az adatai kezelése ellen, azokat nem lehet tovább használni.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog– az érintett kérheti, hogy addig, ameddig nem tisztázódnak a körülmények, például, hogy jogosulatlanul használják az adatait vagy felmerül, hogy egyáltalán szükséges azok kezelése, kérheti, hogy az adatait ne használják.
 • Tájékoztatáshoz való jog – a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.
 • Panasztételhez való jog –  ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu .
 • Bírósághoz fordulás joga – ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.
 • Adathordozhatósághoz való jog – amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik.

A honlapon való böngészés azt is jelenti, hogy Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

Amennyiben Önnek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk:

Az adatkezelő intézmény megnevezése: ZINAZÓRA Nyelvi Centrum Oktatási és Szolgáltató Kft.

Címe: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 70.

Telefon: +36306202424

E-mail: info@oxford-debrecen.hu

Hatályos: 2018. május 25-től

2016. évi adatkezelési tájékoztató:

1. Általános tudnivalók

A ZINAZÓRA Nyelvi Centrum Oktatási és Szolgáltató Kft. – a továbbiakban Intézmény – tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Intézmény milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését az Intézmény nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek az Intézmény honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap meglátogatása során az Intézmény szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan az Intézmény honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben az Intézmény az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben személyes adatokat bocsát az Intézmény rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

 

3. Biztonság

Az Intézmény az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében – tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

 

4. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat az Intézmény törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (ZINAZÓRA Kft. 4024 Debrecen, Rákóczi u. 70.), vagy e-mailben (info@oxford-debrecen.hu). Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek.

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy az Intézmény milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

 

5. Facebook Plug-in bővítmények

A honlapon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.

Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a honlap valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, az Ön által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik az Ön képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Ön a honlap mely részét látogatta meg.

Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook felhasználói oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook felhasználói oldalával kapcsolatban.

A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában (http://www.facebook.com/policy.php) érhetőek el.

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.

 

6. Az adatkezelésért felelős:

ZINAZÓRA Nyelvi Centrum Oktatási és Szolgáltató Kft. (4024 Debrecen, Rákóczi u. 70.)