Egyéb

Angol napközis nyári tábor

Velünk gyermeke garantáltan nem fog unatkozni a nyáron!
Kellemeset a hasznossal – általános iskolás angol tananyag elsajátítása és begyakorlása kreatívan, korosztályának megfelelő foglalkozás keretein belül.

Tábor helye: Oxford Nyelviskola 4024 Debrecen, Rákóczi u. 70.
Telefonszám: +3652/411-560; +3630/620-2424
E-mail: info@oxford-debrecen.hu
Javasolt korosztály: 10-14 év

A nyári tábor szakmai sikerét 15 éve működő Nyelviskolánk, diplomás angoltanárunk és főszerkesztő angol szakos kollégánk garantálja!

 

Csoport létszáma: 10 fő
1 hetes napközis tábor ára: 30.000 Ft

Az ár tartalmazza a napi három étkezést, az angolórák díját, valamint a délutáni projektfoglalkozás díját és anyagköltségét is. Igény szerint akár hétfőtől péntekig 08:00-17:00-ig tartó gyermekfelügyelet (foglalkozások időtartama 09:00-16:15).

Kedvezmény: 10% testvérkedvezmény (ha egy táborba jönnek a testvérek), 2. tábor árából 10% kedvezmény (a kedvezmények nem összevonhatóak).

Ellátás: Napi három étkezés (tízórai, éttermi ebéd, uzsonna)

Nyári tábor időpontjai:

 • 2017. június 19-23. (Projekt: Superheroes)
 • 2017. június 26-30. (Projekt: Let’s make music)
 • 2017. július 3-7. (Projekt: Time travel)
 • 2017. július 10-14. (Projekt: Around the world)
 • 2017. július 17-21. (Projekt: American sports)
 • 2017. július 24-28. (Projekt: Plics Placs painting)
Augusztusi tábor indítása igény szerint!

A tábor időbeosztása

08:00-09:00 – Érkezés

Az Iskola az angol nyelvóra előtt már 08:00-tól ügyeletet biztosít a korábban érkező diákok felügyelete céljából.

09:00-12:15 – 4 tanóra

4×45 perc „klasszikus” angolóra, az általános iskolás tananyagra építve. A gyerekek kis létszámban tudják átismételni az iskolában tanultakat és elsajátítani az új ismereteket. A délelőtt tanultakat a délutáni projektmunkán tudják hasznosítani, így a gyerekek érdeklődők és nyitottak lesznek a tanulás iránt.

Az órák felépítése során nagy hangsúlyt fektetünk a motiváció fenntartására, a tananyagot úgy állítottuk össze, hogy maximálisan illeszkedjen a gyerekek tanulási sajátosságaihoz. A tanórákon fejlesztjük a gyerekek beszédkészségét, szövegértését, szókincsét és nyelvtani ismereteit.

Az előzetes szintfelmérést alapul véve kisebb csoportokban személyre szabottan foglalkozunk a különböző szinten lévő gyerekekkel, így garantáltan mindenki új ismereteket fog elsajátítani az órák során.

Közben 10:00 – tízórai

12:15-13:15 – Ebéd

Ebédet egy közeli étteremben biztosítunk, felnőtt kísérettel.

13:15-16:15 – Projektmunka

A délelőtt tanultak kreatív feldolgozása, ismeretek elmélyítése, projektmunka formájában.

Minden hét egy adott témára épül. A projektmunka során az adott témát dolgozzák fel kreatív módon a gyerekek. A projektmunka célja az ismeretek elsajátítása és begyakorlása mellett a gyerekek kreativitásának és együttműködési készségének fejlesztése, a modern nyelvtanulási módszerek technológiájának felhasználásával. A gyerekek az általuk választott technikával, technológiával dolgozzák fel az adott témát, felhasználva a délelőtt tanultakat.

Közben 15:30 – uzsonna

16:15-17:00 – Távozás

Pénteken a heti projektmunka bemutatása.

A gyermeket minden esetben szülővel/gondviselővel engedjük haza. Amennyiben a szülő mást küld a gyermekért, a beiratkozási lapon szükséges jelezni a személyes adatok megadásával.

Hogyan jelentkezhet gyermeke a táborunkba?

 1. Jelentkezési lap kitöltése online vagy személyesen.
 2. Minimum 10.000 Ft előleg befizetése. Az előleget lemondás esetén legkésőbb a tábor indulása előtt 1 héttel tudjuk visszaadni, azt követően nem. (A hétfőn induló tábor befizetett előlegét előtte való hétfőn 12:00-ig).
 3. Tábor indulása előtt 1 héttel a fennmaradó összeget szükséges kifizetni, ellenkező esetben a jelentkező helyét nem tudjuk fenntartani, az előleg pedig felszámításra kerül. (A hétfőn induló tábor teljes díját előtte való hétfőn 12:00-ig szükséges befizetni).
 4. A gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a gyermek megfelelő egészségi állapotát (legkésőbb a tábor első napján, formanyomtatványt az Intézmény biztosítja)

Egyéb információ és jelentkezés:

Kérdéseivel keresse Nyelviskolánk ügyfélszolgálatát bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Intézmény neve: Oxford Nyelviskola (ZINAZÓRA Kft.)

Székhelye és oktatás helyszíne: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 70.

Telefonszám: +3652/411-560; +3630/620-2424

E-mail cím: info@oxford-debrecen.hu

Irodánkban leadható jelentkezési lap

Online kitölthető jelentkezési lap

KER szintek – Mi is ez pontosan?

A Közös Európai Referenciakeret (KER) az Európa Tanács által 1989 és 1996 között kidolgozott útmutató a nyelvtudás szintjének Európa-szerte egységes meghatározására.ker

A Közös Európai Referenciakeret (KER) a nyelvtanulókat három nagy csoportba sorolja, amelyeket hat szintre lehet bontani:

A Alapszintű nyelvhasználó (Basic User)

A1 Minimumszint (Breakthrough)

A2 Alapszint (Waystage)

B Önálló nyelvhasználó (Independent User)

B1 Küszöbszint (Threshold)- államilag elismert alapfok

B2 Középszint (Vantage)- államilag elismert középfok

C Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient User)

C1 Haladó (Effective Operational Proficiency) – államilag elismert felsőfok

C2 Mesterfok (Mastery)

 

Alapfokú nyelvvizsgára B1 szintű nyelvtanfolyam sikeres elvégzését követően jelentkezhetek, középfokú nyelvvizsgához B2 szintű képzést kell teljesítenem, felsőfokú nyelvvizsgához a C1 szintet.

 

Nyelvi szintek leírása
KER A1
Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.
KER A2
Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen.
Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.
KER B1
Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban.
Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.
KER B2
Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét.
Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, az érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.
KER C1
Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni.
Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.
KER C2
Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmaz sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat.
Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik.
Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejti ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.

Aktuális nyelvtanfolyamaink megtekintéséhez kattints ide

Forrás: wikipedia

NYELVTANFOLYAM – 36.000 Ft / 60 óra

NYELVTANFOLYAM – 36.000 Ft / 60 óra

Nyelvtanfolyam Debrecen belvárosában!

Folyamatosan indítunk angol, német és olasz nyelvtanfolyamokat, több szinten. A 60 órás

nyelvtanfolyam ára 36.000 Ft (600 Ft / tanóra).

Következő tanfolyam-indítási időszak 2017. január és február. Kedvezményes befizetési időszak. Részletekért kattints!

Hogyan tudsz jelentkezni nyelvtanfolyamunkra?

 1. Keresd ügyfélszolgálatunkat, töltsd ki a jelentkezési lapot vagy jelentkezz online.
 2. Ha nem kezdő szintről indulsz, szintfelmérőt kell írnod, amelyet személyesen megtehetsz Iskolánkban vagy kérheted e-mailben is (info@oxford-debrecen.hu).
 3. 2 munkanapon belül tájékoztatunk a szintfelmérés eredményéről.
 4. Ügyfélszolgálatunkon megtekintheted a nyelvtanfolyam képzési programját.
 5. A képzési díj befizetésével biztosítod a helyed a csoportban. A pénzbefizetésre visszafizetési garanciát vállalunk! A képzést megelőző 3. munkanapig kötelezettség nélkül lemondható, ebben az esetben a befizetett összeg teljes mértékben visszajár.
 6. Felnőttképzési szerződés megkötése.
 7. A képzés pontos indulásáról telefonon értesítünk.

Induló és tervezett nyelvtanfolyamokról bővebb információt itt találsz.

 

Nyelviskolánk, az Oxford Nyelviskola 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy minőségi nyelvoktatást, angol, német és olasz nyelvtanfolyamokat nyújtson elérhető áron a Debreceniek illetve a város vonzáskörzetében élők számára.logó kicsi

A minőségi oktatás illetve az alacsony, mindenki számára megfizethető árfekvés biztosítása iskolánk két legfontosabb alapelve. Az Oxford Nyelviskola, megalakulását követően, számos kormány szintű intézkedés kihívásának felelt meg sikerrel.

Iskola működtetője: ZINAZÓRA Kft.

Nyilvántartási szám: 00368/2012

Felnőttképzési engedély szám: E-000806/2014

Hogyan kezdjem újra a nyelvtanulást … avagy a hegy-völgy teória

Jól tudom, a „fent és lent” érzés megjelenik a nyelvtanulás szép, de kitartást igénylő útján is. Míg a fent érzéssel együtt jár a motiváltság, a tetterős gyakorlás és tanulás, addig a lent érzését csak levertség, motiválatlanság, a már-már feladás jellemzi. S ez jellemez engem, a nyelvtanulót is.

Mindenkinél máskor jelentkezik a „meglankadtam, nincs erőm, nincs kedvem, nekem ez nem

megy” érzése, amely ha eluralkodik, nincs mentség: vagy fellépek ellene, azaz erősebbnek bizonyulok, vagy fehér zászlót lengetek s feladom. Bizonyuljak gyengébbnek?! Azt már nem! Meg kell találnom a módját, hogy ismét a nyelvtanulás hegycsúcsára érjek. Mikor kezdjem el? Most! Hogy kezdjem el? Leülök, ceruzát, tollat vagy billentyűzetet ragadok és leírom az általában bevált módszereket:

 • megnézem angolul vagy angol felirattal a kedvenc filmemet…
 • regisztrálok egy megbízható chat-programba…
 • keresek egy ízlésemnek megfelelő angol könyvet, vagy éppen a kivonatát…
 • beiratkozom egy szintemnek megfelelő csoportba…
 • visszatérek a „cetlizős” módszeremhez…
 • keresek egy külföldiek által is látogatott programot…
 • keresek egy tanulótársat az ismerőseim között hasonló nyelvtudással gyakorlás céljából…

Akár két-három módszert is elegyíthetek, hogy a völgyből kijussak, s a lent érzése megszűnjön. Csak ne húzzam-halasszam! Mert különben belesüppedek a beletörődés mocsarába! Irány a hegycsúcs!

De várjunk csak! Ne felejtsem el, mi is motivál!…

(a motivációkról bővebben egy másik cikk-szösszenetben :))

Középszintű angol érettségi felkészítés Debrecenben!

ANGOL KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE készülsz? 60 órás tréninget indítunk a biztos felkészüléshez!!! Az érettségi felkészítés írásbeli és szóbeli részből áll.

6-8 fős kis létszámú csoportokban készítünk fel az angol középszintű érettségire. Heti 2 alkalommal, 2×45 percben folyamatosan tudsz készülni a középszintű angol érettségire szeptembertől.

Előnyei:

 • Májusig kényelmesen fel tudsz készülni az érettségire
 • Igény esetén 2 kurzus is elvégezhető májusig
 • Érettségin előforduló típusfeladatok gyakorlása szóban és írásban
 • Versenyképes óradíj

Angol érettségire felkészítő időpontjai:

 • Kedd és csütörtök 16:30-18:00
 • Hétfő és szerda 18:00-19:30

A képzés ára 36.000 Ft, 6 fő befizetését követően indul!

Érdeklődni, jelentkezni, szintfelmérést írni ügyfélszolgálatunkon lehet.

 

Ingyenes szintfelmérés angol és német nyelvből!

Hétfőtől csütörtökig 10:00-17:00 között ingyenes írásbeli szintfelmérésre van lehetőség nyelviskolánkban, angol és német nyelvből.ingyenes szintfelmérés

A szintfelmérés semmiféle kötöttséggel nem jár. A szintfelmérést követően tudjuk tájékoztatni a tesztet kitöltőt arról, hogy milyen szintű csoportot tudunk javasolni.

Ha a jelentkező nem kezdő szintről indul, tehát már tanulta az adott nyelvet, szükséges szintfelmérést írnia, hogy nyelvtudásának megfelelő csoportba tudjuk sorolni. KER szintre felkészítő engedélyezett képzési programjaink (általános nyelvtudásfejlesztő kurzusok) 14 tananyagegységet különböztetnek meg, az ingyenes szintfelmérés alkalmával tudjuk megállapítani azt, hogy melyik tananyagegység lesz a jelentkező számára a legmegfelelőbb.

A minőségi oktatás illetve az alacsony, mindenki számára megfizethető árfekvés biztosítása iskolánk két legfontosabb alapelve. A képzési programokat folyamatosan fejlesztettük az igényeknek megfelelően, így olyan nyelvi képzéseket tudunk szolgáltatni, amelyek elvégzését követően versenyképes nyelvtudást biztosítanak a képzésben résztvevők számára. KER szintre felkészítő általános nyelvtanfolyamok (kezdő szinttől felsőfokig), kommunikációs tréningek és állásinterjúra-felkészítő tréningek széles választékával várjuk a tanulni vágyókat!

Angol kommunikációs tréning – társalgási kurzus

Angol nyelvű kommunikációs tréning az Oxford Nyelviskolánál. Nyelviskolánk októbertől angol társalgási kurzusokat indít középhaladó és haladó szinten!

Középhaladó szint (Alapszintű társalgás kommunikációs tréning – Középfokú nyelvvizsgán előforduló témakörök szóbeli gyakorlása):

 • 1. Én és a családomkommunikációs tréning
 • 2. Az otthon és a szűkebb környezet
 • 3. A munka világa, napi tevékenység
 • 4. A tanulás világa
 • 5. Kommunikáció
 • 6. Kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet
 • 7. Szabadidő, szórakozás, kultúra
 • 8. Egészség, egészségmegőrzés, sport
 • 9. Vásárlás és szolgáltatások
 • 10. Étkezés
 • 11. Közlekedés
 • 12. Utazás
 • 13. Tágabb környezetünk, a természet világa
 • 14. Magyarország

Haladó szint (Általános műveltség felsőfokon kommunikációs tréning):

Szókincsbővítő, beszédközpontú, kommunikáció-fejlesztő órák! Ajánljuk azoknak, akik már rendelkeznek középfokú nyelvvizsgával, szóbeli nyelvvizsga előtt állnak, meg akarnak felelni a munkahelyi elvárásoknak, szeretnék fejleszteni angoltudásukat és élvezik a nyelvtanulást.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele középfokú szóbeli nyelvvizsga vagy szóbeli szintfelmérés teljesítése. Részletekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet itt, vagy a 52/411-560, illetve a 0630/620-2424-es telefonszámon.

 

Időpontokért kattints!

 

A részletekkel kapcsolatosan keresse ügyfélszolgálatunkat!

Külön csoport osztálytársaknak, csoporttársaknak!

Kedves Középiskolások, Egyetemisták! Új szolgáltatással bővült nyelviskolánk kínálata – 4 főtől külön külön csoportcsoport kialakítására van lehetőség az Oxford Nyelviskolánál, angol, német és olasz nyelvtanfolyamok esetén!

Az órák a csoporttal megbeszélt időpontban kerülnek megtartásra, a csoport által választott ütemezésben. Ha szeretnétek külön személyre szabott csoportot, az alábbi teendőitek vannak:

1. Vegyétek fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben, egyeztetünk egy időpontot személyes megbeszélésre (vagy töltsétek ki a jelentkezési űrlapot).

2. A személyes megbeszélésen a résztvevők létszámától függően írásos árajánlatot kaptok Intézményvezetőnktől, az ár a jelentkezők létszámától függ (maximum 800 Ft/fő/óra), majd kitöltitek a jelentkezési lapot.

3. Amennyiben mindenkinek megfelelő az árajánlat, írásos és szóbeli szintfelmérés következik, előre egyeztetett időpontban.

4. A szintfelmérést követően áttekintjük a képzési programot, valamint a képzés menetét. Megbeszéljük az órák időpontját (hétfőtől péntekig 09:00-19:30 közötti időpontokban).

5. Felnőttképzési szerződés megkötése, képzési díj befizetése.

6. Saját, személyre szabott csoportban kezdheted a tanulást :).